budova H.A.C.

logo facebook
logo twitter
logo youtube
logo google+
logo instagram
logo linkedin

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY


Nízkoenergetické domy jsou bežné stavby, které mají spotřebu na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m2 za rok.

Z hlediska nároků na energie jsou nízkoenergetické stavby přechodem mezi pasivnímy domy a dosavadnímy výstavbamy. Status nízkoenergetického domu lze docílit nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí stávajících objektů. Nejdůležitějším prvkem přispívajícím k úspoře energie je plášť domu, okna, střecha a podlaha.


Know how nízkoenergetických domů je především promyšlený návrh s kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti nízkoenergetických objektů jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov".VÝHODY TĚCHTO DOMŮ


  • nízké náklady na vytápění
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • žádné teplotní rozdíly v místnosti
  • příjemné teploty v létě i zimě
  • ekologicky šetrné bydlení k přírodě

POROVNÁNÍ DŘÍVĚJŠÍCH A SOUČASNÝCH DOMŮ K POTŘEBĚ TEPLA NA VYTÁPĚNÍTyp domů Charakteristika domu Potřeba tepla
na vytápění [kWh/(m2a)]
domy běžné
ve 70. - 80. letech
zastaralá otopná soustava; zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken; nezateplené; špatně izolující konstrukce, objekty se přetápí většinou nad 200
současná novostavba klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu; větrání otevřením okna; kostrukce na úrovni požadavků normy 80 - 140
nízkoenergetický dům otopná soustava o nižším výkonu; využití obnovitelných zdrojů; dobře zateplené konstrukce; řízené větrání méně než 50
pasivní dům pouze teplovodní vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce méně než 15
nízkoenergetický dům

V případě zájmu nebo získání dalších informací ohledně nízkoenergetických domů nás neváhejte kontaktovat!