INŽENÝRSKÁ ČINNOST
H.A.C. spol. s r.o. provádí inženýrské činnosti, která Vám ušetří čas a složité a zdlouhavé jednání s úřady. Na základě plné moci k zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení Vám můžeme nabídnout tyto služby:
 • poradenství v oblasti výstavby bytové, občanské, průmyslové a výstavby rodinných domů
 • návrhy a 3D vizualizace interiérů, domů, bytů, komerčních prostor
 • stavební povolení
 • projektovou dokumentaci
 • posouzení investičního záměru
 • kontrola projektových podkladů
 • geodetické zaměření
 • vytyčení objektů
 • radonový průzkum
 • kalkulace a rozpočty
 • stavební dozor
 • poradenství v průběhu realizace stavby
 • asistence svépomocné výstavby
 • kolaudace