PASIVNÍ DOMY
Termín ”pasivní dům” se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění a chlazení.
Princip je naprosto jednoduchý – nepustit žádné teplo ven z domu, ale naopak co nejvíce využít teplo od slunce,domácích spotřebičů a dokonce i od lidí.
Nízkoenergetické domy mají roční potřebu energie na vytápění maximálně 50 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy. Jen pro srovnání – běžné novostavby se pohybují okolo 80 – 140 kWh na metr čtvereční za rok. Pasivní dům díky účinnému provozu potřebuje na vytápění jen 15 kWh na metr čtvereční, což je skutečným pokrokem ve stavebnictví.
Málokdo z nás si totiž uvědomí, že další spojené náklady s provozem samotného neúsporného domu, jako je například ohřev vody a vytápění, tvoří za dobu životnosti stavby i 80% celkové ceny stavby, co je skutečně velké číslo. U pasivního domu máte jistotu, že náklady jen na vytápění se Vám sníží až o 90%. Vyšší náklady na některé stavební prvky ( okna, dveře ) a technologie ( rekuperační jednotka ), nepřekročí 15% a do 20 let se Vám vrátí. Po zbytek životnosti stavby už jen výrazně spoříte!
Požadavky na pasivní domy:
  • měrná potřeba tepla na vytápění objektu je maximálně 15 kWh/(m2rok)
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřena tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6/hod, tedy při přetlaku a podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěstnostmi v obálce víc než 60% vnitřního objemu vzduchu
  • celkové množství primární energie spojené s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je maximálně 120 kWh/(m2rok). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované z neobnovitelných zdrojů. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu musíme při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi díky velmi neefektivní výrobě
Výhody pasivních domů:
  • příjemná teplota interiéru během teplých letních dní bez potřeby klimatizace
  • velká nezávislost na cenách energie
  • regulace vytápění využívající tepelné zisky
  • zdravé vnitřní prostředí bez průvanu a prachu – prostřednictvím speciálních filtrů dochází k odstranění pylů a alergenů ze vzduchu
  • vklad do kvality
  • zodpovědné chování k přírodě