NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
Nízkoenergetické domy jsou běžné stavby, které mají spotřebu na vytápěná v rozmezí 15-50 kWh/m2 za rok. Z hlediska nároků na energie jsou nízkoenergetické stavby přechodem mezi pasivními domy a dosavadními výstavbami. Status nízkoenergetického domu lze docílit nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí stávajících objektů. Nejdůležitějším prvkem přispívajícím k úspoře energie je plášť domu, okna, střecha a podlaha.
Know how nízkoenergetických domů je především promyšlený návrh s kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti nízkoenergetických objektů jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 “Tepelná ochrana budov”.
Výhody těchto domů:
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • žádné teplotní rozdíly v místnosti
  • příjemné teploty v létě i zimě
  • ekologicky šetrné bydlení k přírodě
CHARAKTERISTIKA DOMŮ
TYP DOMŮ
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ [kWh/(m2a)]
domy běžné v 70.-80. letech
zastaralá otopná soustava; zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken; nezateplené; špatně izolující konstrukce, objekty se přetápí
většinou nad 200
současná novostavba
klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu; větrání otevřením okna; konstrukce na úrovni požadavků normy
80 – 140
nízkoenergetický dům
otopná soustava o nižším výkonu; využití obnovitelných zdrojů; dobře zateplené konstrukce; řízené větrání
méně než 50
pasivní dům
pouze teplovodní vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce
méně než 15